KSM24RS4/16HAI Kingston 16GB PC4-19200 DDR4-2400MHz

$339.00

KSM24RS4/16HAI Overview
Kingston 16GB PC4-19200 DDR4-2400MHz ECC CL17 288Pin Memory Module.