XS1920SE70004 Seagate Nytro 3331 Series 1.92TB eTLC SAS 12Gbps

$39.00

XS1920SE70004 Overview
XS1920SE70004 Seagate Nytro 3331 Series 1.92TB eTLC SAS 12Gbps