XS3200LE70004 Seagate Nytro 3531 Series 3.2TB eTLC SAS 12Gbps

$255.00

XS3200LE70004 Overview
XS3200LE70004 Seagate Nytro 3531 Series 3.2TB eTLC SAS 12Gbps